تحقیق و مقالات و پایان نامه
 
 
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران  بوده دارای 4  صفحه می باشد

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران

 این پرسشنامه که جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد، به وسیله پودساکف، مکنزی، مورمن و فیتر[۱] در سال ۱۹۹۰ ساخته شده و برای اولین بار توسط نعامی و شکرکن(۱۳۸۰) به فارسی ترجمه و استفاده گـــردیده است. این ابزار حاوی ۲۴ ماده می باشد و توسط سرپرست کارکنان تکمیل می گردد. حیطه های این پرسشنامه عبارتند از: وظیفه شناسی[۲] (ماده های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵)، مردانگی[۳] (۶، ۷، ۸، ۹،۱۰)، شرافت شهروندی(۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴)، نوع دوستی(ماده های ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹)، تواضع(۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴).  در مقابل هر ماده پنج گزینه کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم وجود دارد که به ترتیب نمرات ۵، ۴، ۳، ۲ ، ۱ به آنها تعلق می گیرد(به جز سؤالات حیطه مردانگی که به صورت معکوس نمره گذاری می گردد).

سنجش روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی:

پودساکف و همکاران ضریب روایی این پرسشنامه را برای وظیفه شناسی برابر۶۹/۰، تواضع برابر۷۶/۰، نوعدوستی برابر ۸۰/۰، مردانگی۷۸/۰ و شرافت شهروندی برابر ۷۴/۰ محاسبه کرده اند.

سنجش پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی:

پودساکف و همکاران ضرایب پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ برای وظیفه شناسی برابر ۸۳/۰، تواضع برابر ۸۷/۰، نوعدوستی برابر۸۱/۰، مردانگی برابر ۸۷/۰و شرافت شهروندی برابر۷۷ /۰ محاسبه کرده اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیق نعامی و شکرکن(۱۳۸۰) به ترتیب برای رفتار مدنی سازمانی کلی ۴۷/۰ و ۸۸/۰، برای وظیفه شناسی ۴۵/۰ و ۸۹/۰، برای تواضع ۵۰/۰ و ۹۰/۰، برای نوعدوستی ۴۸/۰ و ۷۰/۰، برای مردانگی ۴۳/۰ و ۷۹/۰ و برای شرافت شهروندی ۵۶/۰ و ۸۰/۰ محاسبه شدند. در پژوهش مورمان، نیهوف و ارگان (۱۹۹۳) ضریب آلفای هر پنج بعد این پرسشنامه بالاتر از ۸۰/۰ گزارش گردیده است.

گل پرور و عریضی(۱۳۸۵) در پژوهشی میزان آلفای کرونباخ این ابزار را در سازمان های بوروکراتیک ۸۷/۰ و در سازمانهای سنتی ۸۳/۰ محاسبه نموده اند. نعامی و شکرکن(۱۳۸۵) خود ضرایب اعتبار سازه ای این پرسشنامه را به ترتیب برای رفتار شهروندی سازمانی کلی ۴۶/۰، برای وظیفه شناسی ۴۰/۰، برای تواضع ۳۵/۰، برای نوعدوستی ۴۲/۰، برای مردانگی ۵۱/۰ و برای شرافت شهروندی ۴۹/۰ به دست آورده اند. همچنین پایایی به روش آلفای کرونباخ توسط این محققین برای رفتار شهروندی سازمانی کلی۹۲/۰، وظیفه شناسی۸۲/۰، تواضع۷۵/۰، نوعدوستی۶۵/۰، مردانگی ۷۰/۰ و شرافت شهروندی۶۵ /۰گزارش شده است.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران، دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران، دنلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران، فایل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
پرسشنامه سازگاری شغلی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد سازگاری شغلی  بوده دارای 4  صفحه می باشد

پرسشنامه سازگاری شغلی

این پرسشنامه توسط پورکبیریان ( ۱۳۸۶ ) ساخته شده است و دارای۳۴ پرسش در زمینة گویه های کلی رضایتمندی و رضایت بخشی شامل انعطاف پذیری، فعال بودن، واکنش پذیری و پشتکار است . این پرسشنامه دارای مقیاس لیکرت از نمرة ( ۱ ) ، خیلی کم تا نمرة ( ۵ ) ، خیلی زیاد است که برای سؤالهای (۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۶-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹ ) روند نمره گذاری معکوس است اعتبار درونی این پرسشنامه با آلفای کرونباخ ۹۴/۰ گزارش شده است وبرای بررسی روایی محتوایی ، این پرسش نامه به پنج نفر از متخصصان مربوط در زمینه های روان شناسی صنعتی و سازمانی و مشاوره داده شد و پرسشنامه تأیید گردید . در این پژوهش پایایی از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد وبرابر ۸۴۸/۰ می باشد .


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه سازگاری شغلی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه سازگاری شغلی، دانلود پرسشنامه سازگاری شغلی، دنلود پرسشنامه سازگاری شغلی، فایل پرسشنامه سازگاری شغلی،
لینک های مرتبط :


شنبه 9 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
پایان نامه آلودگی هوا در سیرجان شامل  91 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پایان نامه های جامع و کامل در مورد آلودگی هوا در سیرجان  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده:

شهرستان سیرجان در قسمت جنوب غربی استان کرمان واقع شده و از شمال به رفسنجان و شهربابک از جنوب به استان هرمزگان از شرق به شهرستان بافت و بردسیر و از غرب به استان فارس محدود می شود.

سیرجان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گیری بر سر راههای ارتباطی کرمان، یزد، بندرعباس و شیراز و نیز وجود زمین های کشاورزی حاصلخیز و منابع معدنی از دیر باز تا کنون پذیرای مهاجران مختلف بوده است که همگی این عوامل در رشد و توسعه شهرستان مؤثر بوده اند.

با توجه به اینکه شهرستان سیرجان در نزدیکی بندر تجاری بندر عباس قرار دارد یک شهر انباری به شمار می رود که منطقه ویژه اقتصادی سیرجان این امر خطیر را بر عهده دارد. با گذشت زمان در این منطقه شرکت ها و واحدهای تولیدی و صنعتی نیز ساخته شد که چون اغلب تولیدات را در سطح وسیعی و برای صادرات انجام می دهند و با توجه به اینکه در جهت وزش باد غالب (شمال غربی- جنوب شرقی) بیشتر آلودگی خود را وارد شهر می کند.

شهرک های صنعتی سیرجان تا اندازه ای در این مقدار آلودگی دخیل هستند. شهرک صنعتی شماره (۱) که در جنوب شرقی شهر و ظاهراً در ۲ کیلومتری شهر می باشد (با توسعه فیزیکی و افقی شهر امروزه جزئی از شهر به شمار می رود.) در جهت وزش بادی است که از اواسط تیرماه تا اواخر شهریور ماه (جنوب شرقی – شمال غربی) می باشد، اما چون بیشتر واحدهای تولیدی آن کارگاهی و کوچک بوده آلودگی زیادی ندارند.( عباسلو- ۷۹ ص۵۴)

در کل باید گفت شهرستان سیرجان نسبت به شهرهای بزرگ آلودگی چندانی ندارد، اما اگر همین میزان آلودگی و فعالیت واحدهای تولیدی شهر در شهرک های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کنترل نشود سیرجان هم در اینده ای نه چندان دور به یک شهر آلوده تبدیل می شود.

مقدمه:

آلودگی هوایی که تنفس می کنیم از زمان های گذشته آغاز شده است. هر اندازه جمعیت و صنعت پیشرفت کند مقدار بیشتری از ذرات زغال سنگ و نفت مصرف شده از فضا باقی می ماند و در نتیجه میزان آلودگی هوا به سبب وجود این گونه مواد آلوده کننده جامد و بخار در هوا افزایش می یابد.

در سال های اخیر در همه نقاط جهان نسبت به این موضوع توجه زیادی مبذول می گردد و بیشتر دقت مسئولان امر مستقیماً متوجه منابع آلودگی می شود. لیکن با این حال نتوانسته اند تغییرات کافی در ترکیب جو هوا بدهند. منابع آلودگی بیشتر در هوای طبقه پایین است. محققاً بعضی از منابع فراوان مانند اتومبیل ها، اتوبوس ها و بارکش ها در مجاورت سطح زمین قرار گرفته است.

بیشتر لوله های خارج کننده مواد کارخانه های صنعتی در یک متری سطح زمین واقع شده اند. منابع مهمی که در بالای سطح محل زندگی انسان کشیده می شود، دودکش ها هستند ولی باید بگوییم حتی دودکش های خیلی بلند هم قادر به جلوگیری از ریختن مواد آلوده کننده به سطح زمین نمی باشند.

هر زمانی که سوالی درباره یک منبع اصلی آلودگی پیش می آید بایستی عوامل زیادی در نظر گرفته شود مثاً چه مقدار، از کدام ماده و به چه شکلی در هوا آزاد می شود. در کجا نسبت به اجتماع انسان و حیوان یا نبات آزاد می شود و از چه نوع موادی است، به علاوه در چه موقع و در چه شرایط جوی این مواد آلوده کننده در هوا آزاد شده است. مردم اغلب اوقات اتمسفر را به صورت سطل زباله ای به وسعت بی نهایت تصور می کنند.

در صورتی که واضح است این تصور اشتباه بزرگی است. طبقه مواد زائد را نباید به هیچ عنوان به صورت زباله دان زمین به حساب آورد. مقدار مواد آلوده کننده ای که می توانند به طوری بی خطر در هوا بماند منوط به مشخصات و خصوصیات اتمسفر در موقع آزاد شدن و پس از ان می باشد. در بعضی مواقع مقادیر زیادی دود ممکن است کم خطر باشد. در زمان دیگیری اضافه شدن مواد آلوده کننده بایستی قطعاً در حداقل نگاه داشته شود. برای حصول اطمینان از اینکه آیا آزاد شدن مقادیر زیاد مواد آلوده کننده خطرناک یا بی خطر است بایستی از خواص و مشخصات اتمسفر، وسعت، عمق و عرض و طول منطقه ای که این مواد در آن پخش و منتشر می شود اطلاع حاصل کرد.( مفیدیان -۷۹ ص۱)

مسأله آلودگی هوا در کشورهای در حال توسعه حادتر است و این امر بیشتر در شهرهای بزرگ و توسعه یافته آنها دیده می شود. شهرستان سیرجان هم از این مسأله مستثنی نیست.

 

بیان موضوع و تشریح ابعاد آن:

 امروزه دود ناشی از احتراق ناقص اتومبیل ها و فعالیت های کارخانه ای و مراکز تولیدی و خدماتی کوچک پراکنده در سطح شهرها، آلودگی های بی شمار صوتی، تنفسی و… سامان زندگی شهر نشینی را بر هم زده و انسان ها را بر آن داشته تا نیک تر و معتدل تر به مسئله بنگرند و خود را نجات داده و نسل آتی را از خطرهایی که امروزه برای آنان پیش می آید، مصون بدارند.

از این روست که به تدابیری چون توسعه پایدار، توسعه پایدار انسانی، طرح آسایش سرزمین، طرح کنترل آلودگی و… روی آورده اند.( زارع اشکذری –۸۲ ص۱)

سیرجان یکی از شهرستان های استان کرمان است که در جنوب غربی استان جای گرفته و دارای آب و هوایی خشک می باشد. ( اسدی-۸۵ص۱۷)

شهرستان با توجه به اینکه در مسیر راه ارتباطی جنوب (تهران – بندرعباس) قرار گرفته، مانند هر شهر گذرگاهی دیگری می تواند مراحل توسعه و رشد را طی کند و در حال طی کردن هم می باشد.

با توجه به توسعه فیزیکی و افقی شهر و افزایش جمعیت، استفاده از وسایل نقلیه موتوری و نیاز به صنایع کوچک تولیدی و خدماتی در سطح شهر بیشتر احساس-

می شود که این خود مقدمات آلودگی شهر را در هر مقطع فراهم می کند. به طوری که با توجه به جهت وزش باد غالب که شمال غربی – جنوب شرقی می باشد و با توجه به محل قرار گیری شهرک صنعتی (جنوب شرقی) و منطقه ویژه اقتصادی سیرجان (شمال غربی) که انواع صنایع غذایی – صنعتی را در خود جای داده است می توان گفت که انواع ذرات گرد و غبار ، دود و مواد شیمیایی را وارد هوا می کند.

این طرح پژوهشی تحت عنوان «منابع آلاینده هوای شهر سیرجان با تأکید بر شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی سیرجان» به بیان بررسی این موضوع می پردازد و سعی دارد که در پایان بعد از شناسایی منابع، راهکارهای مناسبی را هم مطرح نماید.

بنابراین مسایل اساسی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

۱٫  آیا موقعیت جغرافیایی شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در آلودگی هوای شهر سیرجان مؤثر است؟
۲٫      ایا جهت باد در الودگی شهر سیر جان موثر است؟
۳٫      آیا سم پاشی باغات منطقه زید آباد در آلودگی شهر مؤثر است؟


جهت دانلود متن کامل پایان نامه آلودگی هوا در سیرجان کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه آلودگی هوا در سیرجان، دانلود پایان نامه آلودگی هوا در سیرجان، مقاله آلودگی هوا در سیرجان، تحقیق آلودگی هوا در سیرجان، مقاله در مورد آلودگی هوا در سیرجان، تحقیق در مورد آلودگی هوا در سیرجان،
لینک های مرتبط :


پایان نامه بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر  شامل  96 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پایان نامه های جامع و کامل در مورد   بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

فصل اول : موقعیت منطقه

۱ـ بررسی ویژگیهای جغرافیائی، اقلیمی، طبیعی منطقه:

۱ـ۱: موقعیت شهرستان

شهرستان شوشتر یکی از شهرستانهای استان خوزستان است که با ۳۴۲۷ کیلومتر مربع مساحت در شمال استان بین ۴۸ درجه و ۳۵ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۱۲ دقیقه طول شرقی از نصف‏النهار گرینویچ و ۳۱ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۲۶ دقیقه عرض شمالی از خط استوا قرار گرفته است.

این شهرستان در سال ۱۳۸۵ دارای دو نقطه شهری بنامهای شوشتر و گتوند و دو بخش به نامهای مرکزی و گتوند و هفت دهستان بنامهای جنت مکان، عقیلی، سردارآباد، شعیبیه، شهید مدرس، میان آب و میان آب شمالی می‏باشد. همچنین بر اساس آخرین تقسمیات سیاسی این شهرستان دارای ۲۴۹ آبادی دارای سکنه و ۱۱۱ آبادی خالی از سکنه است.

۱ـ۲: ویژگیهای اقلیمی و طبیعی منطقه

ـ اقلیم:

اقلیم هر منطقه نتیجه ترکیب عناصر متنوع آب و هوائی است که در زمانی طولانی و در تطابق با موقعیت جغرافیائی هر ناحیه پدیدار می‏شود. عناصری چون گرما، رطوبت، فشار هوا، باد، قدرت و کمبود تبخیر بخار آب و … از جمله پدیده‏های تاثیرگذار بر شرایط اقلیمی محسوب می‏شوند که اثرات اکولوژیکی هر یک از این متغیرها بر چهره زمین بویژه پوشش گیاهی، نوع کشت مکانیزم تشکیل خاک، متلاشی شدن یا فرشایش سنگها و … تجلی یافته و در نهایت بر نوع و شکل فعالیت انسانها و نوع مصالح بکار رفته در بنای ساختمانها تاثیر می‏گذارد. به منظور بررسی اقلیم شهرستان و شوشتر به بررسی درجه حرارت، جریانات جوی، تبخیر و بارش پرداخته می‏شود.

درجه حرارت:

بر اساس اطلاعات آماری ایستگاه سینوپتیک شوشتر سردترین ماه سال بهمن ماه به شمار می‏رود که متوسط دمای روزانه در این ماه ۴/۱۵ درجه سانتی گراد و حداقل و حداکثر مطلق دما بین ۸/۳ تا ۶/۲۴ درجه سانتی‏گراد متغیر می‏باشد. همچنین بر اساس این آمار گرمترین ماه سال مرداد ماه است که متوسط دمای روزانه در این ماه ۳/۳۷ درجه و حداقل و حداکثر مطلق دما بین ۶/۲۹ تا ۶/۴۹ درجه سانتی‏گراد گزارش شده است.

بارش :

ریزشهای جوی در منطقه متاثر از شرایط آب و هوائی متعدد در ماهای مختلف سال متفاوت است. بیشترین میزان ریزشها در اسفندماه با متوسط ۴/۵۵ میلی‏متر و کمترین آن ماههای تیر، مرداد، شهریور و مهر با صفر میلی‏متر گزارش شده است.

رطوبت

میزان رطوبت نسبی در ماههای مختلف سال و همچنین ساعات مختلف روز متفاوت است. بطور کلی متوسط رطوبت نسبی در ماههای آذر و دی به بالاترین سطح خود بین ۸۵ تا ۸۹ درصد و در ماههای تیر و مرداد به پائین‏ترین سطح بین ۴/۲۰ تا ۵/۲۱ درصد می‏رسد. همچنین میزان رطوبت در ساعات اولیه با مداد به دلیل وقوع حداقل دمای هوا به حداکثر افزایش یافته و در ساعات میانی روز به سبب افزایش شدید دما به حداقل کاهش می‏یابد.

 

خصوصیات زمین‏شناسی:

تشکیلات زمین‏شناسی منطقه دنباله سلسله جبال زاگرس است که از شمال به جنوب خاوری کشیده شده و یک سلسله کوههای پهناوری را در باختر ایران تشکیل می‏دهد. بطور کلی سازندهای مهم متشکله در این منطقه سازندهای آسماری، گچساران، میشان، آغاجاری، بختیاری و رسوبات دوران چهارم زمین‏شناسی را شامل می‏شود که هر یک از ویژگیهای زمین شناسی خاصی برخوردار بوده و منطقه مورد مطالعه را متاثر می‏سازند.

خاکشناسی منطقه:

بر اساس مطالعات خاکشناسی اراضی واقع در محدوده شهرستان شوشتر کوهها، تپه‏ها، دشتهای رسوبی و آبرفتهای بابزنی شکل سنگریزه‏دار را شامل می‏شود که هر یک به واحدهای ارضی مختلف قابل تفکیک می‏باشند.

با توجه به مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی منطقه مطالب زیر را می‏توان به عنوان نتیجه‏گیری بیان نمود.

ـ اکثریت اراضی بر اساس استانداردهای معمول خاکشناسی جزء اراضی قابل کشت و آبیاری با کلاسهای III II I تشخیص داده شده‏اند.

ـ در منطقه تقریباً عامل محدود کننده خاک وجود ندارد و با روشهای مختلف آبیاری همانند آبیاری قطره‏ای و بارانی می‏توان بخش‏هائی از اراضی VI V  و حتی IV را برای زراعت آبی مورد استفاده قرار داد. در منطقه خاک قابل اصلاح برای کشاورزی به اندازه کافی وجود داشته و تنها محدودیت خاک در این منطقه شوری و بالا بودن سطح آب زیرزمینی است که با زهکشی نیز قابلیت اصلاح و بهره‏برداری دارند.

منابع آب

منابع آبی شهرستان شوشتر در دو سطح منابع آبهای تحت الارضی و سطح‎الارضی قابل بررسی است.


آبهای سطح الارضی:

مهمترین آبهای سطح الارضی در شهرستان شوشتر دو رود مهم کارون و دز را شامل می‏شود. رودخانه کارون به طول ۸۵۰ کیلومتر و عرض متفاوت در نقاط مختلف از کوههای زردکوه در جبال زاگرس سرچشمه گرفته و با عبور از دره‏های تنگ و عمیق در سرچشمه تا بستر پهن و گسترده در مصب به اروند رود می‏پیوندد. این رود از نواحی پر پیچ و خم کوهستانی می‏گذرد و در راه انشعاب چندی منجمله خراسان به آن وارد می‏شود و در ۳۰ کیلومتری شمال شوشتر به سوی جنوب تغییر جهت می‏دهد. دو شعبه «گرگر» وشطیط که از شرق و غرب شوشتر به سوی جنوب جریان دارند از شعبات کارون به شمار می‎روند که در جنوب شوشتر در محلی به نام بند قیر مجدداً به هم ملحق می‎شوند. دبی متوسط رود کارون ۸/۶۲۸ مترمکعب در ثانیه گزارش شده است. رودخانه دز که از کوههای لرستان سرچشمه می‎گیرد پس از مشروب ساختن اراضی دزفول به شاخه شطیط وارد شده و در حوالی بندر قیر به کارون ملحق می‎شود.


جهت دانلود متن کامل پایان نامه بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر، دانلود پایان نامه بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر، مقاله بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر، تحقیق بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر، مقاله در مورد بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر، تحقیق در مورد بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
پروژه مکانیزم کردن تاکسی تلفنی شامل  111 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پروژه های جامع و کامل در مورد مکانیزم کردن تاکسی تلفنی  می باشد

مقدمه

تکنولوژی کامپیوتر با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و کاربرد آن بسیار گسترده می باشد بطوری که امروزه از ضروریات زندگی بشر محسوب می شود و برای همگان روشن است که دنیای بدون کامپیوتر ، دنیای تهی و فاقد ارزش است و زندگی بدون کامپیوترها زندگی بدون محتوا خواهد بود .

امروزه کامپیوتر در مدارس یکی از مواد درسی است . فیش های حقوقی و صورتحسابها توسط کامپیوتر تهیه می شود . بلیط های هواپیما و کنسرت توسط کامپیوتر رزرو می شود . همچنین کامپیوترها در انجام اعمال بانکی و خریدهای روزمره ، نوشتن کتابها و بسیاری کارهای دیگر به ما کمک می کند و برای انجام این کارها از برنامه هایی استفاده می شود که برنامه ها معمولا تحت یک زبان برنامه سازی خاص نظیر دلفی نوشته می شود . با توجه به روند رو به رشد سبکهای برنامه نویسی انتظار می رود برنامه های آینده فقط از قطعات نرم افزاری ساخته شود یعنی هیچ کدی برای برنامه نوشته نشود . انچه که در برنامه است قطعات نرم افزاری از پیش نوشته شده ای است که با اطمینان زیادی اجرا می شود و شاید زبان دلفی اولین گام را در این زمینه برداشته باشد .

سرعت برنامه نویسی در دلفی و قدرت فوق العاده بانک های اطلاعاتی آن جذابیت خاصی در بین برنامه نویسان ان داشته است .در این پایان نامه سعی شده تا مراحل طراحی برنامه بطور گام به گام توضیح داده شود .

چکیده

موضوع این پایان نامه در مورد مکانیزه کردن سیستم تاکسی تلفنی است بطوریکه می توان از طریق بانک اطلاعاتی مشخصات مربوط به متقاضیان (اشتراک دار و بدون اشتراک ) و همچنین راننده ها را مشاهده کرد .

این سیستم دارای امکاناتی از قبیل جستجو متقاضیان بر اساس فیلد دلخواه ، دادن اشتراک به آنها ، گزارش گرفتن از لیست متقاضیان یا رانندگان می باشد .

همچنین محاسبه حقوق رانندگان به این صورت است که %۱۸ از کل مبلغ دریافتی از مشتری توسط راننده بعنوان حقوق خالص راننده محسوب می گردد.

 هدف :

مکانیزه کردن سیستم تاکسی تلفنی .

پیشینه تحقیق :

لازم به ذکر است که منابع مورد استفاده برای تکمیل پروژه ، استفاده از اینترنت و همچنین کتاب آموزش دلفی ۷ عین الله جعفرنژاد قمی  در ایجاد این پروژه بوده است .

شرح تحقیق :

زبان برنامه نویسی دلفی درمحیط ویندوز تحولی را در برنامه نویسی شی گرا ایجاد کرده است . وجود اشیاء آماده ع عناصر و خواص آن برنامه نویسی را ساده کرده است .

این پروژه تشکیل شده از۱۰ فرم که هر فرمی کار مخصوص خود را انجام می دهد که به ترتیب زیر است :

فرم ۱ : که شامل منوهایی است که می توان با استفاده از آنها فرم ( صفحه ) مورد نظر خود را انتخاب کرد .

فرم ۲ : که شامل بانکی برای نگهداری مشخصات تمامی متقاضیان می باشد و همچنین انجام اعمال افزودن متقاضی جدید ، حذف و گزارش در آن میسر می باشد .

فرم ۳ : که شامل بانکی برای نگهداری مشخصات متقاضیان اشتراک دار است و همچنین  مانند فرم قبلی انجام اعمال افزودن متقاضی جدید ، جستجو ، حذف و گزارش در آن میسر می باشد .

فرم ۴ : که شامل بانکی برای نگهداری مشخصات رانندگان می باشد و همچنین افزودن راننده جدید ، جستجو ، حذف و گزارش در آن میسر می باشد .

فرم ۵ : این فرم اطلاعاتی در مورد نحوه کارکرد برنامه به شما می دهد .

فرم ۶ : در این فرم معلوم خواهد شد که آیا راننده در تاریخ روز در تاکسی تلفنی حضور داشته است یا خیر ؟ و بر اساس آن هم گزارش گرفته می شود .

فرم ۸ : در این فرم جستجو در بانک متقاضیان بر اساس ۱ فیلد دلخواه امکان پذیر است همچنین می توان از نتیجه جستجو گزارش تهیه کرد .

فرم ۹ : این فرم در فرم ۱۰ برای تکمیل بعضی از درخواستها مورد استفاده قرار می گیرد .


جهت دانلود متن کامل پروژه مکانیزم کردن تاکسی تلفنی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پروژه مکانیزم کردن تاکسی تلفنی، دانلود پروژه مکانیزم کردن تاکسی تلفنی، مقاله مکانیزم کردن تاکسی تلفنی، تحقیق مکانیزم کردن تاکسی تلفنی، مقاله در مورد مکانیزم کردن تاکسی تلفنی، تحقیق در مورد مکانیزم کردن تاکسی تلفنی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
مقاله کمال الملک  شامل  40 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد کمال الملک می باشد

مقدمه

بسیار پیش از آنکه آدمی خط را بیافریند و از این رهگذر، زبان گفتار را به نوشتار درآورد، هنر نقاشی، در سپیده دم تاریخ، از میان سنگ نگاره های بسیار کهن غارها سربرآورد.نقاشی هنر بیان
اندیشه ها، آرمان ها و عواطف، به یاری آفرینش کیفیت های زیبایی شناختی معین، در زبانی بصری و دو بعدی است؛ زبانی که عناصر اساسی آن را خط، شکل، رنگ، رنگ سایه، بافت و مانند این ها تشکیل می دهند و هنرمند با کاربست آن ها احساس حجم، فضا، نور و حرکت را بر روی سطح می آفریند.

نقاشی از دیرباز وظایف گوناگونی چون روایت، توصیف، مستند نگاری، داستان پردازی و تبلیغ را بر عهده داشت، ولی رفته رفته و به ویژه از اواخر سدة نوزدهم، این هنر با وانهادن وظایف یاد شده، به خلوص و استقلال بیانی دست یافت.

هنر تصویری در ایران نیز پیشینه ای کهن دارد؛ گو این که بحث دربارة نقاشی قدیم ایران غالباً هنر مینیاتور یا نگارگری را به ذهن
می آورد. در واقع، مشهورترین و چه بسا ارزنده ترین نمونه ها هنر تصویری ایران را می توان بر صفحات نسخه های خطی و مرقعات مشاهده کرد. گفتنی است که هنر نگار گری ایرانی ـ اسلامی از سدة هشتم تا یازدهم هجری شکوفایی نمایان داشت، ولی آثار تصویری به جای مانده از دورة بیش از اسلام تا روزگار حملة مغو لان و همچنین آثار دیوار نگاری، پرده نگاری، قلمدان نگاری و جز این ها در سده های متأخر نیز جلوه هایی دیگر از نقاشی ایران به شمار می آیند.

چنین می نماید که تحولات هنر تصویری در ایران، با وجود
گسست های تاریخی، نفوذ فرهنگ های بیگانه و آمیختگی سنت های نامتجانس، کم و بیش دارای پیوستگی و تداوم بوده است؛ هر چند این استمرار را بیش تر در روح فرهنگی و جوهر زیبایی شناسی می توان یافت تا در همانند ی هایی که ممکن است از منظر سبک و اسلوب در آثار دوره های مختلف وجود داشته باشد.

به هر تقدیر، هنر نقاشی ایرانی که گویا ـ در معنای دقیق کلمه ـ از زمان اشکانیان در ایران رواج یافته است، در گذر تاریخ فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر نهاده تا به روزگار معاصر و آغاز جنبش نوگرایی در ایران رسیده است نقطه آغاز این جنبش را ۱۳۲۰ شمسی، دانسته اند؛ اندکی پیش از آن، کمال الملک، هنرمند بزرگ و نام آور معاصر ایران، دیده بر جهان فروبست.

کمال الملک

کمال الملک (۱۲۶۴ ـ ۱۳۵۹ ق) (۱۲۲۶ ـ ۱۳۱۹ ش). محمد خان غفاری، از مشهورترین و پر نفوذ ترین چهره ها در تاریخ معاصر ایران است که پس از او، جریان دویست سالة تلفیق سنت های ایرانی و اروپایی به پایان می رسد و سنت طبیعت گرایی اروپایی در قالب نوعی هنر آکادمیک تثبیت می شود. پسر میرزا بزرگ کاشانی که پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در ۱۳ سالگی از کاشان به تهران آمد و در دارالفنون به تحصیل پرداخت، چندی بعد  اندیشه های نوینی را در نقاشی ایرانی پایه گذاشت و فصل تازه ای را در بخش هنرهای تجسمی این سرزمین کهن گشود. می گویند در ۱۲۹۸ ق (۱۲۵۹ ش) که
ناصر الدین شاه از مدرسة دارالفنون دیده می کرد، یکی از تابلوهای نقاشی وی را دید و پسندید و او را به دربار فرا خواند. دیری نپایید که شاه به او لقب «نقاش باشی و پیش خدمت حضور همایونی» داد. تابلوهایی که متعلق به این دوره است و امضای نقاش باشی دارد افزون بر ۱۷۰ قطعه است. فعالیت مستمر وی در مقام نقاش دربار و معلم شاه بسیار مقبول افتاد، چنان که در۱۳۱۰ ق (۱۲۷۱ ش) از ناصر الدین شاه لقب کمال الملک گرفت. تابلوی معروف تالار آینه که وی مدت ۵ سال بر روی آن کرد، نخستین تابلویی است که با امضای کمال الملک تهیه شده است.

کمال الملک در ۱۳۱۴ ق (۱۲۷۵ ش) برای افزودن بر دانسته های خود به اروپا رفت و ۳ سال در موزه های فلورانس، لوور ورسای به مطالعة تقاشی پرداخت. در این مدت، بیش از ۱۲ تابلو از روی کارهای رامبرانت و برخی دیگر از نقاشان نامی اروپا تهیه کرد و سرانجام در ۱۳۱۶ ق (۱۲۷۷ ش) به ایران بازگشت. وی در ۱۳۲۱ ق (۱۲۸۲ش) به بین النهرین رفت و نزدیک به ۲ سال در عتبات و بغداد اقامت گزید؛ تابلوهای یهودی فالگیر بغدادی ، زرگر بغدادی و شاگردش، میدان کربلای معلا و عرب خوابیده از آفریده های وی در آن دوره اند.

استاد در ۱۳۲۹ ق (۱۲۸۹ ش) مدرسة صنایع مستظرفه را بنا نهاد و در همین روزگار بود که هنرش به اوج کمال رسید. چندی بعد، در پی اختلافاتی که با وزارت معارف و نیز رضا خان پیدا کرد، از خدمت کناره گرفت. پس از این واقعه، به نیشابور تبعیدشد و تا پایان عمر در حسین آباد نیشابور، ملک شخصی خود اقامت گزید. وی در ۹۵ سالگی در گذشت و در کنار آرامگاه عطار نیشابوری به خاک سپرده شد.


جهت دانلود متن کامل مقاله کمال الملک کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله کمال الملک، دانلود مقاله کمال الملک، مقاله در مورد کمال الملک، تحقیق کمال الملک، تحقیق در مورد کمال الملک،
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نگار موسوی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic